REKLAMATIONER PÅ REGULATORER TIL GASS GRILL MV.

 

Les dette først! https://www.kosangas.dk/privat/raad-og-vejledning/spoergsmaal-og-svar/regulatorhenvendelser/

 

Gass kommer ikke?    

 

      Vi erfarer at mange har problemer med gasstilførsel ved tilkobling av regulator på ny byttet flaske, spesielt på nye Weber griller, og regulatorer med vri ratt på siden. Så da blir jo spørsmålet skyldes dette ventilen på flasken eller regulaturen? Det er Cavagna Group / SRG som opprinnelig laget denne tilkoblingen. Alle ventiler på flasker kommer fra disse produsenter, men regulatorer blir kopiert og laget av mange. Problemet er at når man slår over ventilen så er det en liten tapp som kommer ned og trykker ned en ventil tapp som sitter i ventilen på flasken, og den kommer ikke nok ned, noen ganger går det noen ganger ikke. Regulatoren trykker ikke ventilen nok ned og feilen er i regulatoren. I følge standarden til ventilprodusenten skal ventil tappen trykkes min. 1,5 mm ned, max 5 mm. De som opplever dette må henvende seg til levrandør av regulator.

 

     Vi har også opservert at mange får dette problemet når de bytter flaske . Pga endred revisjonstid så  erstatter vi mange gamle flasker  med nye eller  nye  ventiler på flasker som har gjennomgått 10 års periodisk kontroll. På gamle flasker / ventiler vil gummitetning i ventilsete være noe komprimert , det gjør at ventiltapp i ventil kommer  noe mere opp og det skal mindre inntrykning for at den skal åpne for gass, så derfor kan man oppleve at det ikke kommer gass når man bytter flaske, men fortsatt er feilen regulatoren som ikke trykker nok inn på ventiltappen. 

 

      Regulator som er hard og få på: for å sikre mot eventuell lekkasje har produsent  valgt en noe hardere og mere varig gummiblanding på på ventiler. I noen tilfeller kan den ikke klikkes direkte på, gjør følgende: smør ventil gummiring med såpe  ta regulatoren i mellom  begge hender, trekk låsering opp med fingretuppene, sett på regulatoren og hold et godt press nedover  samtidig som låsering skyves ned med fingrene.  Hvis dette ikke lar seg gjøre skyldes  feilen regulatoren  som ikke er produsert i h.h til toleranse mål fra ventil fabrikant, ofte kopier fra China. Alle våre ventiler kommer fra Cavagna/Srg Group som er den opprinnelige produsent av denne sammenkoblingen. 

 

     Dette vil gjelde alle typer regulatorer, både med vri ratt og hendel på toppen til å slå over:

     En annen sikkerhets detalj er regulatorens låsering (den som skyves ned for å låse fast regulatoren). Ved forhøyet tempratur vil denne låsering bli myk og fjærtrykket som er i regulatoren vil løfte regulatoren opp og i fra ventilen i flasken slik at gassen blir avstengt. Denne låsering vil i noen tilfeller etter tid svikte og miste trykket ned på ventilen. 

 

Her er informasjon fra KosanGas  som er Cavagna group sin ofisielle represetant i Scandinavia:

   "Sidste sæson fik vi en række henvendelser fra forbrugere, der havde problemer med at tilkoble gassen til deres gasgrill eller få et stabilt gastilløb. For at udelukke at problemerne stammede fra gasflaskers ventiler, gennemførte vi i 2015 en uvildig undersøgelse (ved DIS). Undersøgelsen konkluderede at problemerne ikke skyldes ventilerne – men regulatorerne. Siden har vores producent forbedret deres produkt. De nye regulatorer er forstærkede og lever op til de nyeste 2016-standarder. Vi opfordrer derfor forbrugere, der oplever problemer med tilslutning af en regulator, at kontakte den forhandler, hvor regulatoren er købt og få den ombyttet til en ny, mærket 41.15 (produktionsdato) eller senere. Det er fortsat vigtigt at understrege, at man aldrig selv bør eksperimentere med alternative løsninger, når det gælder gasgrill og regulatorer. Sørg altid for at sikre, at regulatoren er monteret korrekt."

For informasjon om sikker bruk og oppbevaring, klikk her.

                          

Produktionsdatoen ses her:

Regulator produksjonsnummer

Andre kunder som hadde det samme problemet som deg:

2017 og 2018:

2019:

2020:

0010683

0005440

0001588

2021:

For ytterligere spørsmål bruk skjemaet under for å kontakte oss.

Your details were sent successfully!