OFTE STILTE SPØRSMÅL

Gass kommer ikke?

Slik monterer du regulatoren på gassflasken


Sådan monterer du en regulator: Klikk for å gå til leverandørens videoinstruksjoner

Bytte og kjøp av propan fra gassautomat

Er det vanskelig å bytte propan eller sveisegass flasker på automat?


Nei, det er veldig enkelt, skjermen guider deg igjennom trinnene. Du kan også se vår guide her
Kan jeg også kjøpe propan eller sveisegass gassflasker fra automat, eller er det bare bytte?


Du kan også kjøpe full gassflaske fra automaten. På skjermmenyen på automaten får du valg om KJØP eller BYTTE. Trykk da på KJØP og du kan da velge hvilken flasketype du ønsker. Se våre flasketyper her.
Automaten er tom og jeg får ikke byttet, når blir det fyldt opp?


Vi fyller hele tiden, ikke faste kjøreruter. Gå til automatoversikt og til den automaten du ønsker å handle på. For lagerstatus klikk på sanntidsbeholdning.

Hvordan montere regulator på gassflasken?

Jeg har byttet flaske men det kommer ikke gass ut av den nye flasken.


Klikk her for å se regulator feil side.
Jeg får ikke på regulatoren, får den ikke festet.


Det kan prøves med såpevann på gummipakningen på ventilen på flasken. Når du monterer ventilen, trekk først den sorte ringen opp og sett regulatoren på flaskeventilen, hold den med et bra press nedover samtidig som den sorte ringen presses ned.

Det lukter noe gass i bilen etter at jeg lastet inn en kompositt flaske?

Det lukter noe gass i bilen etter at jeg lastet inn en kompositt flaske?


Vi har erfart at det kan lukte noe av kompositt flasker fordi det kan sitte igjen noe av det tilsatte lukt stoffet i plasten etter fylling. Ta flasken ut og sett den på ventilert utested, sjekk ventil og området rundt ventil med såpevann, er det lekkasje vil det bli godt synlige bobler. Kommer det ikke bobler så er det ikke lekkasje. Ring service telefonen ved lekkasje (90363556).

Generelt om Propan; beholdere, bruk og sikkerhet

Hvordan kan jeg vite om en propan flaske er tom eller full?


Alle flasker er merket med “Taravekt" = egenvekt. Hvis du veier flasken på en badevekt, og trekker i fra Taravekten, så ser du hvor mange kilo gass du har igjen på flasken.
Hvordan kan jeg vite om en sveisegass/industri flaske er tom eller full?


Taravekt eller egenvekt for en sveisegass flaske er 16kg.
11 liter gass veier 4,5kg.
Total vekt på flasken når er full er 20,5kg (taravekt+gass veier). Hvis du veier flasken på en badevekt, og trekker i fra taravekten, så ser du hvor mange kilo gass du har igjen på flasken.
Hvor lenge varer en 11kg propan gassflaske?


1 kg. propan gir 12,8 kWh. Dette tilsvarer: Vanlig gassovn (4200watt): en 11.kg flaske vil vare 100 timer på trinn 1 (1400watt) og 33,5 timer på trinn 3(4200watt) (Dette er mer energi enn man har tilgjengelig i en vanlig stikkontakt) Gassgrill(eks. "Futur Duo Basic") med 2 brennere på full effekt (7,6kWh/625g. pr time): en 11 kilo gassflaske vil da vare 22,5 timer.
Er propangass dyrere enn strøm?


Ja, men du kan spare strøm wed at du har 4200 watt tilgjengelig og du kan da slå på varme når du trenger det. Ved kjøp av 11kg. fra vår gassautomat er prisen 1.40 pr. kWh.
Jeg har kjøpt en kompositt flaske og det ser ut som om den ikke er full? Kan det stemme?


Ja, det er stemmer. Flasken skal ikke fylles helt opp, fordi det må være noe volum igjen for at den flytende gassen skal ha plass til å ekspandere ved temperaturendringer. Altså ikke noe galt.

DSB om Gassanlegg i boligsameier:

Gassanlegg i boligsameier


Som styremedlem eller beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold og feil bruk kan føre til alvorlige ulykker. Stadig flere leilighetskomplekser bruker gass til oppvarming, matlaging osv. Noen er tilknyttet gassanlegg med fast rørnett og tank, andre har gassflasker i den enkelte leilighet. Uansett er det styret og den enkelte beboer som må sørge for at utstyret er i orden og at gassen brukes på en sikker måte.
Styrets ansvar


Styret har ansvar for å melde inn gassanlegget til DSB før det tas i bruk. Det gjøres via Altinn. Dersom det er et gassanlegg som forsyner flere boligsameier, kan innmeldingen av praktiske årsaker gjøres av gasselskapet. Styret skal blant annet kunne fremlegge:

 • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket
 • dokumentasjon av at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte
 • situasjonsplan som gir en oversikt over plassering av tank, rør med videre
 • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer
 • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med
 • avtale med uavhengig kontrollør (teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan) om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget
Beboernes ansvar


Beboerne har ansvar for at anlegget i den enkelte leilighet kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, og at apparater og utstyr brukes riktig og sikkert. Beboerne har ansvar for:

 • at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet (må kunne dokumenteres)
 • å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
 • å være kjent med beredskapsplanen som foreligger for boligsameiet
 • å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler
Gasslekkasje i en leilighet kan raskt få konsekvenser for øvrige beboere. Propangass (LPG) er tilsatt lukt for raskt å kunne oppdage lekkasje. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist. Propan er tyngre enn luft og vil ved en lekkasje samles på laveste punkt.
Gassflasker


Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring.

 • Det er ikke tillatt å oppbevare propanflasker i kjeller eller loft. Flaskene skal oppbevares stående på stabilt underlag.
 • Sørg for god lufting på terrasser hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut.
 • Sjekk slanger, koblinger og pakninger jevnlig, og bytt
Regelverk og gode tips


Forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff, regulerer bruk av gass i Norge. Regelverket stiller blant annet krav til eier og bruker i boligsameier med gassinstallasjoner og til løse gassflasker. Forskrift med veiledning og temaveiledning om bruk av farlig stoff,
del 1, utdyper kravene.

Sveisegass/Industrigass

Kan jeg bytte mellom propan og sveisegassflasker?


Nei, det er ikke mulig
Hvem betaler frakt for produktene bestilt i nettbutikken?


Kunden betaler frakt kostnadene.
Kan jeg bytte inn en sveisegass flaske fra en annen leverandør?


Nei, det er ikke mulig.

Våre produkter datablader