top of page

Om oss

gassautomat, propan automat, gasspesialisten, propan eksperten, gass, propan, gass automat, stål flaske, kompositt flaske, propan flaske

Leveranse av nye gassautomater

Selskapet Gasspesialisten AS ble etablert i 1989 under firmanavnet Sarpsborg Karosseriverksted AS .

Arbeidsområdet dengang var reparasjon og oppretting av lastebilrammer og konstruksjon/ produksjon av lastebil påbygg.

Det startet med konvertering av biler til propandrift.

I 2004 startet vi med ombygging av biler til propandrift. Etterhvert fikk vi også godkjennelse for omtapping av propan på forbrukerbeholdere.

På denne måten fikk vi god kjennskap til dette markedet, hvor prisnivået var ganske høyt p.g.a. nærmest en monopol situasjon med 3 store aktører.

Med vårt eget fylleanlegg for propan, kunne vi tilby lavere priser for fritidsgass, og det generelle prisnivået ble etterhvert lavere. 

Men fortsatt var håndteringskostnadene store, og vi så på alternativer for å redusere disse.

Gassautomaten blir skapt

Vi så raskt at salg og bytte av propanbeholdere var egnet for salg fra automat.

Og dermed var ideén et faktum.

Med vår bakgrunn og kompetanse på produksjon/konstruksjon av ulike påbygg til lastebiler, var snart en gassautomat på tegnebrettet.

Utfordringer

Automaten ble tegnet, men hovedutfordringen var utviklingen av tilhørende software. Et område vi til da hadde liten erfaring med. Vi forsøkte en tilsvarende løsning fra USA, men denne viste seg å være lite egnet for norske forhold.

Men vi gjorde allikevel nyttige erfaringer, og så at markedet var modent for kjøp av rimlig gass fra automat.

Fullt fokus

I 2008 endret vi navn til Gasspesialisten AS, med fullt fokus på salg av propanbeholdere fra automater .

I 2011 fikk vi inn en ny leverandør på automater basert helt på vårt eget design og ideer.

Et tredjepart firma investerte betydelig i ny maskin- og software-utvikling, og Gasspesialisten AS har alle rettigheter til salg og utplassering av disse i Nord Europa.

Ingen kan tilby tilsvarende

Det finnes i dag ingen leverandør som kan tilby en lignende automat i forhold til flg: 

  • Enkel i  bruk

  • Kompakt

  • Driftsikker 

  • Brukervennlig

Veien videre

I 2013 flyttet vi til Råde hvor vi har anlagt helt nytt fylleanlegg for propanbeholdere, med siste teknologi innen sikker fylling.

Her har vi utviklet effektive systemer for kontroll av returbeholdere, samt kontroll av ventiler og pakninger på alle beholdere som leveres ut.

Vi er et av få fylleanlegg som har full tredjeparts kontroll av statlig akreditert kontrollorgan.

I løpet av 2014 vil vi ha over 60 egene automater i drift og 30 automater som driftes av samarbeidspartnere.

bottom of page