top of page

Gass er et rimlig og sikkert alternativ til f.eks strøm, men krever at man følger enkle anvisninger.

 

Du bør sette deg inn i flg:

Sikker bruk og oppbevaring av gass

 

 • Vær på vakt mot gasslekkasjer. Luft godt ut hvis gasslukt merkes.

 • Finn eventuelle gasslekkasjer snarest mulig. Bruk såpevann med en noe høyere konsentrasjon av såpe enn ved vanlig rengjøring. Påfør på koblinger, slangeskjøter o.s.v. Når gasstrykket settes på vil det oppstå såpebobler ved eventuelle lekkasjer. Som alternativ til såpevann kan man kjøpe ferdigblandet lekkasjesøkerspray.

 • Bruk godkjente propanslanger. Plastslanger er forbudt. Propanslangen bør byttes hvert 3. år.

 • Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen når apparatet ikke er i bruk.

 • Steng for gassen hvis det oppstår brann i nærheten av flasken, koble fra og bring flasken i sikkerhet.

 • Hold apparat og flaske i god stand, la forhandleren reparere skader.

 • Bruk alltid regulator (påtrykksventil).

 • Studér anvisning for montering og bruk før apparatet tas i bruk.

Riktig bruk:
gassautomat, propan automat, gasspesialisten, propan eksperten, gass, propan, gass automat, stål flaske, kompositt flaske, propan flaske
 • Propan er brannfarlig og skal oppbevares utendørs i egnede skap eller i rom med god lufting.

 • Flasken skal alltid stå oppreist ved transport, bruk eller lagring

 • En propanflaske som ikke er i bruk, skal ha stengt ventil og være frakoblet.

 • En propanflaske skal ikke lagres på loft, under terrengnivå (kjeller) eller under dekk i båt.

 •  

Hvor mye propan kan du oppbevare?

 • I boenhet: inntil 55 liter propan (22 kg)

 • I garasje, i utvendig bod, båthus e.l.: inntil 90 liter propan (36 kg)

 • I campingvogn: les instruksjoner gitt av campingvognprodusen

gassautomat, propan automat, gasspesialisten, propan eksperten, gass, propan, gass automat, stål flaske, kompositt flaske, propan flaske
Oppbevaring/lagring
bottom of page